Regulamin

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Elmess nie odpowiada za dokładność informacji zawartych na tej stronie. Zawartość oraz struktura strony Elmess jest chroniona prawami autorskimi oraz innymi rozporządzeniami dotyczącymi ochrony własności. Rozpowszechnianie, bądź zmiany zawartości strony są zabronione. Zawartość strony nie może być kopiowana w celach komercyjnych, ani nie może zostać udostępniona osobom trzecim. Obrazy, które zostały udostępnione firmie Elmess przez osoby trzecie są chronione prawami autorskimi.

Klauzula wyłączająca
Elmess stale sprawdza oraz uaktualnia informacje znajdujące się na stronie. Jednakże, pomimo dokładanych starań, rzeczywiste dane mogą być inne, niż podane na stronie. Dlatego też Elmesss nie zobowiązuje się ani nie daje żadnej gwarancji dotyczącej dokładności oraz poprawności informacji udostępnionych na stronie. Powyższe zastrzeżenia dotyczą również hiperłączy do innych stron, za których ochronę danych i zawartość Elmess nie jest odpowiedzialny.

Ponadto Elmess zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawek udostępnionych informacji oraz danych w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Strony zawierające stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na opinii zarządu firmy i są obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Elmess informuje, że nie zamierza, ani nie jest zobligowany do uaktualniania takich opinii.

Ochrona Danych
Na naszej stronie możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych. Dane te będą przechowywane i obrabiane tylko w takim zakresie jakiego będzie wymagało wysłanie oczekiwanej przez Ciebie informacji. Elmess zapewnia, że przechowywane dane osobowe są utajnione i nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.

O NAS

Firma Elmess Sp. z o.o.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów poprzez terminowe dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych z szerokiej oferty produktowej.

KONTAKT

ul. Szczawińska 42c
95-100 Zgierz

tel. +48 42 714 29 40
fax: +48 42 714 29 41
dhe@elmess.pl

Skontaktuj się z nami