Serwis

 

Elmess Metering Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby dostarczać naszym Klientom wyroby jak najwyższej jakości. Wszystkie oferowane urządzenia objęte są pełną gwarancją producenta. W przypadku stwierdzenia awarii dostarczonych urządzeń prosimy o kontakt z naszym Działem Serwisu.

Kontakt:
tel. +48 42 714 29 40;
fax: +48 42 714 29 41;
serwis@elmess.pl.

 

OGÓLNE WARUNKI ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

  • Elmess udziela Kupującemu gwarancji na okres ustalony w karcie gwarancyjnej towaru.
  • Elmess zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych towaru lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancyjnym z przyczyn tkwiących w danym towarze.
  • Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest jej zgłoszenie i dostarczenie przez Kupującego wraz z wadliwym towarem poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej urządzenia oraz protokołu reklamacyjnego zawierającego opis wady.
  • Kupujący zobowiązuje się do przesyłania przedmiotu reklamacji do Elmess za pośrednictwem Poczty Polskiej. Inne rodzaje przesyłek należy  uzgadniać pisemnie z Elmess. W przypadku przesłania towaru za pośrednictwem firm kurierskich bez takiego uzgodnienia ze Sprzedającym, Elmess Metering Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami przesyłki.

 

 

 

 

 

 

O NAS

Firma Elmess Sp. z o.o.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów poprzez terminowe dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych z szerokiej oferty produktowej.

KONTAKT

ul. Szczawińska 42c
95-100 Zgierz

tel. +48 42 714 29 40
fax: +48 42 714 29 41
dhe@elmess.pl

Skontaktuj się z nami